Google Cloud tuần vừa qua 17/01 – 21/01

 

Trong tuần vừa qua, Google Cloud đã có một số thay đổi hỗ trợ người dùng và thực hiện chuyển đổi thành công cho Wayfair.

Firestore Key Visualizer đã có sẵn: Firestore Key Visualizer là một công cụ giám sát hiệu suất có khả năng tương tác, giúp người dùng quan sát và tối đa hóa hiệu suất của Firestore. Tìm hiểu thêm về Firestore Key Visualizer tại đây.

Wayfair đã chuyển sang sử dụng cơ sở dữ liệu đám mây. Giống như nhiều tổ chức khác, Wayfair cũng từng phải đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển sang cơ sở dữ liệu đám mây để hiện đại hóa hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. Cuối cùng, Wayfair đã chọn Cloud SQL và Cloud Spanner vì quy trình chuyển dịch minh bạch lên cơ sở dữ liệu đám mây cũng như cách hoạt động linh hoạt của cả hai ứng dụng này. Tìm hiểu cách Wayfair có thể chuyển đổi nhanh chóng khi vẫn có thể phục vụ lưu lượng truy cập sản xuất trên quy mô lớn tại đây.

Chức năng này đã bị chặn