Google Cloud tuần vừa qua 20/12 – 24/12 có gì?

  1. Sau khi có rất nhiều cuộc phỏng vấn với các khách hàng, Google đưa ra 3 bài học khi thực hiện các tác vụ về dữ liệu khách hàng trong năm 2021. Để tìm hiểu về hành trình xây dựng dữ liệu khách hàng và những thống kê về người dùng, bạn có thể đọc bài viết tại đây.

  2. Hiện này, Cloud SQL đã có ở phiên bản nhỏ. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tìm hiểu tài liệu tại đây.

  3. Cloud SQL dành cho MySQL cho phép lập trình viên khởi tạo MySQL 8.0 đa dạng hơn và nâng cấp thành phiên bản minor MySQL 8.0. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tại đây.

  4. Cloud SQL dành cho MySQL hiện hỗ trợ kiểm tra cơ sở dữ liệu. Kiểm tra cơ sở dữ liệu cho phép lập trình viên theo dõi các hành động cụ thể của người dùng trong cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cập nhật bảng, truy vấn đọc, cấp đặc quyền người dùng và các hành động khác. Tìm hiểu tài liệu tại đây.

Chức năng này đã bị chặn