Google Cloud tuần vừa qua 3/1 – 7/1

Trong tuần vừa qua, Google Cloud đã cập nhật Google Transfer Appliance nhằm hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Google Transfer Appliance ra mắt tính năng General Availability cho chế độ trực tuyến.

Khách hàng có thể thu thập dữ liệu tại từ các thiết bị như máy ảnh, ô tô, dụng cụ cảm biến,… Dữ liệu sau khi thu thập có thể tải xuống Transfer Appliance hoặc chuyển vào Cloud Storage.

Khi ở chế độ online, dữ liệu sẽ được truyền đến Cloud Storage qua mạng, còn khi ở chế độ offline, dữ liệu sẽ được truyền đến bằng cách vận chuyển các application.

Khách hàng có thể theo dõi quá trình dịch chuyển từ Cloud Console.

Chức năng này đã bị chặn