Tối ưu hoạt động tương tác trực tuyến của doanh nghiệp

Tóm tắt nội dung

Tài liệu hướng dẫn người dùng sử dụng dịch vụ của bộ công cụ Google Workspace nhằm tối ưu hóa hoạt động tương tác trực tuyến của doanh nghiệp:

Các nội dung chính:

  • 1. Dịch vụ đặt lịch – Google Calendar
  • 2. Dịch vụ Họp trực tuyến: Google Hangouts Meet 
  • 3. Dịch vụ Trò chuyện: Google Chat 

Đăng ký tải E-Book

Lưu ý: E-Book sẽ được gửi về email đăng ký của quý khách. Nên vui lòng nhập đúng thông tin email để nhận E-Book

Chức năng này đã bị chặn