CloudAZ: Partner Specialization chuyên môn Work Transformation từ Google Cloud

Ngày 3/1/2022, CloudAZ đã thành công đạt chứng chỉ Specialization với chuyên môn Work Transformation cho sản phẩm Google Workspace. Với chứng chỉ Specialization Partner, CloudAZ đã đã chứng minh năng lực trong việc xây dựng các giải pháp cho khách hàng trong lĩnh vực Chuyển đổi số với Google Cloud Platform.

Specialization là hạng mức kỹ thuật cao nhất trong các bằng cấp và chứng chỉ mà một đối tác Google Cloud có thể đạt được. Với việc đạt được Specialization, CloudAZ đã chứng minh được trình độ kỹ thuật và khả năng triển khai thành công của công ty trong thời gian vừa qua.

Chương trình Specialization Partner chứng nhận đối tác của Google có chuyên môn về kỹ thuật và năng lực xây dựng các giải pháp và dịch vụ trong từng lĩnh vực, ngành kinh doanh nhất định. Để đạt được chứng chỉ này, các đối tác của Google Cloud cần vượt qua sự thẩm định của các chuyên gia đến từ Google, kèm theo đó là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh thể hiện năng lực và các dự án đã triển khai.

 

Bộ hồ sơ bao gồm các dịch vụ của đối tác như sau:

  • Tư vấn chuyên môn Work Transformation

  • Bộ công cụ làm việc từ xa

  • Cung cấp phần cứng ‘Google Meet’ cho hội nghị truyền hình

  • Cung cấp ‘Chromebook’

  • Cung cấp công cụ cộng tác mới ‘Jamboard’

Với kinh nghiệm tư vấn, triển khai các giải pháp cho hơn 300 doanh nghiệp, đối tác khác nhau tại Việt Nam, việc đạt được chứng chỉ Partner Specialization đã giúp đội ngũ CloudAZ tiếp tục gia tăng thêm nhiều lợi ích trong mảng sản phẩm Google Workspace và đồng hành cùng khách hàng giải quyết các vấn đề, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp Việt Nam.

Đăng ký tư vấn giải pháp về Google Workspace TẠI ĐÂY

Chức năng này đã bị chặn