Data Warehouse giúp ích gì cho doanh nghiệp?

 

Data Warehouse trên nền tảng đám mây đem lại một loạt các giải pháp cho nhiều vấn đề của doanh nghiệp, giúp giải quyết các khó khăn thường gặp của doanh nghiệp.

Hợp nhất các silo dữ liệu

Data Warehouse trên nền tảng đám mây có thể nhanh chóng lấy dữ liệu từ nhiều nguồn, chẳng hạn như hệ thống điểm bán hàng, trang web và danh sách email và hợp nhất dữ liệu vào một nơi duy nhất để người dùng có thể dễ dàng phân tích và tiện cho việc tìm kiếm thông tin.

Đưa ra quyết định theo thời gian thực

Phân tích dữ liệu theo thời gian thực sẽ giúp doanh nghiệp chủ động đối phó với các thách thức, xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng, giảm chi phí hoặc chủ động ứng phó với các sự cố trong kinh doanh.

Cho phép báo cáo tùy chỉnh và thực hiện các phân tích chuyên biệt

Data Warehouse trên nền tảng đám mây lưu trữ lịch sử dữ liệu trên một máy chủ tách biệt với dữ liệu đang hoạt động để người dùng cuối có thể truy cập và chạy các truy vấn và báo cáo riêng, mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống hoạt động hoặc phải yêu cầu trợ giúp từ bộ phận IT.

Kết hợp giữa học máy và trí tuệ nhân tạo

Data Warehouse trên nền tảng đám mây thu thập theo thời gian thực và lưu trữ lịch sử dữ liệu để phát triển các thuật toán nhằm giúp cung cấp thông tin chi tiết mang tính dự đoán, chẳng hạn như dự đoán mức tăng đột biến về lưu lượng truy cập hoặc đề xuất các sản phẩm liên quan cho khách hàng đang ở trong trang web.

Đọc thêm các bài viết khác về GCP của CloudAZ tại đây.

Chức năng này đã bị chặn