EM&AI tiết kiệm 70% chi phí sử dụng Google Cloud Platform

EM&AI là đơn vị cung cấp giải pháp ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào chuyển đổi số doanh nghiệp, với những sản phẩm tiên phong như Virtual Agent, Virtual QC, APIs Text to Speech, Voice Bot,… Em&AI đã hoàn thành việc chuyển đổi lên Google Cloud Platform và có nhu cầu giảm thiểu chi phí khi sử dụng GCP.

CloudAZ đã tư vấn và hỗ trợ Em&AI triển khai kế hoạch phát triển để tối ưu chi phí, qua đó công ty sẽ ứng dụng GCP hiệu quả hơn, với chi phí tiết kiệm hơn.Kể từ khi CloudAZ tham gia tư vấn và hỗ trợ, Em&AI đã tiết kiệm 70% chi phí sử dụng GCP so với trước đây.

Chức năng này đã bị chặn