G-Group tối ưu hóa chi phí, hiệu suất và tự động mở rộng quy mô hệ thống với Google Cloud Platform

 

G-Group là Tập đoàn công nghệ tập trung vào các ứng dụng và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và con người nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm cuộc sống của người dân Việt Nam bao gồm Công nghệ tài chính, Công nghệ truyền thông và Công nghệ an ninh mạng; hoạt động với 11 công ty con với hơn 1000 nhân viên.

Khối lượng công việc quản lý lớn tốn nhiều nguồn lực, G-Group phải tự quản lý dịch vụ, chi phí vận hành cao, quy mô hệ thống khó mở rộng.

CloudAZ đưa ra giải pháp:

  • Triển khai Landing Zone, giải pháp giám sát mạng và an ninh tập trung
  • Ứng dụng Refactor giúp tự động mở rộng quy mô hệ thống
  • Triển khai module giám sát và ghi nhật ký tối ưu hóa hiệu suất & chi phí

CloudAZ đã giúp G-Group chuyển đổi kỹ thuật số với cơ sở hạ tầng đám mây cho GAPO, GPAY, BEATVN hiện có trên GCP. Quy mô tự động, cơ sở hạ tầng sẵn sàng cao để phục vụ hàng triệu người dùng.

Chức năng này đã bị chặn