Google Cloud Landing Zone là gì?

Google Cloud Landing Zone là khung nền tảng cho môi trường Google Cloud của doanh nghiệp, giúp chuẩn hóa cơ sở hạ tầng đám mây, từ việc tổ chức tài nguyên, quản lý chính sách, kiểm soát quyền truy cập và danh tính, v.v…Cụ thể trong bài viết này, cùng CloudAZ khám phá Google Cloud đã tạo ra một bản thiết kế như thế nào để áp dụng trong mô hình quản trị và vận hành hiệu quả của doanh nghiệp.

"</p

Google Cloud Landing Zone là gì?

Landing Zone, còn được gọi là “Cloud Foundation” là một cấu hình mô đun, có thể mở rộng quy mô, cho phép các tổ chức sử dụng Google Cloud cho nhu cầu kinh doanh của họ.

Google Cloud Landing Zone là một kiến trúc tự động, an toàn được định cấu hình sẵn để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thiết lập môi trường Google Cloud của họ một cách an toàn, tuân thủ và tiết kiệm chi phí. Nó cũng giúp các tổ chức đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của họ được tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng.

Landing Zone thường là điều kiện tiên quyết để triển khai khối lượng công việc của doanh nghiệp trong môi trường đám mây, dựa trên các phương pháp hay nhất của Google Cloud Platform (GCP) về bảo mật và tuân thủ. Google Cloud Landing Zone cung cấp một bộ tính năng tuân thủ và bảo mật toàn diện, bao gồm quản lý danh tính và quyền truy cập, bảo mật mạng, bảo vệ dữ liệu, phản hồi sự cố và ghi nhật ký.

Kiến trúc của Google Cloud Landing Zone

Sơ đồ sau đây cho thấy việc triển khai mẫu của một Landing zone. Nó cho thấy trường hợp sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ (IaaS) với đám mây lai (hybrid cloud) và kết nối tại chỗ trong Google Cloud:

Kiến trúc <yoastmark class=

Kiến trúc ví dụ trong sơ đồ cho thấy Landing Zone của Google Cloud bao gồm các tính năng và dịch vụ của Google Cloud sau:

 • Trình quản lý tài nguyên xác định hệ thống phân cấp tài nguyên với các chính sách của tổ chức.
 • Tài khoản Cloud Identity đồng bộ hóa với nhà cung cấp danh tính tại chỗ và Quản lý truy cập và nhận dạng (IAM) cung cấp quyền truy cập chi tiết vào tài nguyên Google Cloud.
 • Một triển khai mạng bao gồm những điều sau đây:
  • Mạng VPC dùng chung cho từng môi trường (sản xuất, phát triển và thử nghiệm) kết nối tài nguyên từ nhiều dự án với mạng VPC.
  • Các quy tắc tường lửa của Virtual Private Cloud (VPC) kiểm soát kết nối đến và từ khối lượng công việc trong các mạng VPC được chia sẻ .
  • Cổng Cloud NAT cho phép các kết nối ra ngoài internet từ các tài nguyên trong các mạng này mà không cần địa chỉ IP bên ngoài.
  • Cloud Interconnect kết nối các ứng dụng và người dùng tại chỗ. (Ngoài ra, bạn có thể chọn Kết nối chuyên dụng (Dedicated Interconnect) hoặc Kết nối đối tác (Partner Interconnect)).
  • Cloud VPN kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác.
  • Vùng riêng tư Cloud DNS lưu trữ các bản ghi DNS cho các lần triển khai của bạn trong Google Cloud.
 • Nhiều dự án dịch vụ được triển khai trong mạng VPC dùng chung. Các dự án dịch vụ này lưu trữ tài nguyên ứng dụng của bạn.
 • Google Cloud operations suite bao gồm Cloud Monitoring để theo dõi và Nhật ký đám mây (Cloud Logging) để ghi nhật ký. Nhật ký kiểm tra đám mây (Cloud Logging) , Nhật ký quy tắc tường lửa (Firewall Rules Logging) và Nhật ký luồng VPC (VPC Flow Logs) giúp đảm bảo tất cả dữ liệu cần thiết được ghi lại và có sẵn để phân tích.
 • Đối với mỗi môi trường, một chu vi Kiểm soát dịch vụ VPC (VPC Service Controls), bao gồm VPC dùng chung và môi trườngon-premises. Một vành đai bảo mật cách ly dịch vụ và tài nguyên, giúp cải thiện khả năng của bạn trong việc giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu từ các dịch vụ Google Cloud được hỗ trợ.

Sơ đồ trên chỉ là một ví dụ, bởi vì không tiêu chuẩn duy nhất nào về Landing Zone. Doanh nghiệp của bạn phải đưa ra nhiều lựa chọn thiết kế, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm:

 • Ngành nghề của doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức và quy trình của doanh nghiệp
 • Các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ
 • Khối lượng công việc doanh nghiệp muốn chuyển sang Google Cloud
 • Cơ sở hạ tầng hiện tại và các môi trường đám mây khác
 • Vị trí của doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp

Tóm lại, kiến trúc Google Cloud Landing Zone bao gồm các thành phần như quản lý danh tính và quyền truy cập, bảo mật mạng, bảo vệ dữ liệu, phản hồi sự cố và ghi nhật ký. Các thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp một kiến trúc an toàn và tuân thủ, đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật mới nhất.

<yoastmark class=

Thành phần quản lý danh tính và quyền truy cập của Google Cloud Landing Zone giúp các tổ chức quản lý quyền truy cập của người dùng vào môi trường đám mây của họ. Nó cho phép các tổ chức kiểm soát ai có thể truy cập vào môi trường đám mây của họ và những gì họ có thể truy cập.

Thành phần bảo mật mạng của Google Cloud Landing Zone giúp các tổ chức bảo vệ môi trường đám mây của họ khỏi các cuộc tấn công nguy hiểm. Nó cho phép các tổ chức kết nối an toàn với môi trường đám mây của họ và bảo vệ dữ liệu của họ khỏi bị truy cập trái phép.

Thành phần bảo vệ dữ liệu của Google Cloud Landing Zone giúp các tổ chức bảo vệ dữ liệu của họ khỏi bị truy cập trái phép và các cuộc tấn công nguy hiểm. Nó cho phép các tổ chức lưu trữ và xử lý dữ liệu của họ một cách an toàn trên đám mây.

Thành phần ứng phó sự cố của Google Cloud Landing Zone cho phép các tổ chức ứng phó nhanh chóng với các sự cố bảo mật. Nó giúp các tổ chức phát hiện, điều tra và ứng phó kịp thời với các sự cố bảo mật.

Thành phần ghi nhật ký của Google Cloud Landing Zone cho phép các tổ chức theo dõi hoạt động trong môi trường đám mây của họ. Nó giúp các tổ chức phát hiện hoạt động đáng ngờ và điều tra các sự cố bảo mật.

Lý do công ty bắt đầu Google Cloud cần Landing Zone?

Trên thực tế, 68% các tổ chức được khảo sát trong báo cáo Bảo mật đám mây của Cybersecurity Insiders cảm thấy mối đe dọa bảo mật lớn nhất là cấu hình hoặc thiết lập nền tảng đám mây của họ. Truy cập trái phép đứng thứ hai với 58%, tiếp theo là các giao diện/API không an toàn với 52%. Đặc biệt, chính những lỗ hổng này đã mở ra cơ hội cho các cuộc tấn công như DDoS và ransomware.

Hết lần này đến lần khác, các nhà cung cấp đám mây công cộng như Google Cloud đã chứng minh rằng họ có các mạng lớn nhất và an toàn nhất. Nếu bạn sắp bắt đầu sử dụng Google Cloud, thì việc đảm bảo lộ trình chiến lược, tập trung vào bảo mật là điều cần thiết. Google Cloud Landing Zone được nhúng theo phương pháp thực hành tốt nhất có thể giúp nhóm phát triển của bạn chuẩn bị cho việc “hạ cánh” an toàn và suôn sẻ.

Lợi ích khi tạo Landing Zone:

 • Một nền tảng được thiết kế để an toàn, bảo mật
 • Mạng lưới workloads của doanh nghiệp
 • Các công cụ để quản lý chi phí nội bộ của doanh nghiệp

Để xác định xem hệ thống của tổ chức nên chuyển sang đám mây hay không, bộ phận CNTT của doanh nghiệp có thể bắt đầu với những câu hỏi sau:

 • Các thành phần của ngăn xếp ứng dụng có được ảo hóa hoặc có thể ảo hóa được không?
 • Ngăn xếp ứng dụng có thể chạy trong môi trường đám mây trong khi vẫn hỗ trợ tất cả các yêu cầu về cấp phép, bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ không?
 • Tất cả các phần phụ thuộc của ứng dụng (ví dụ: ngôn ngữ bên thứ 3, khung, thư viện, v.v.) có thể được hỗ trợ trên đám mây không?

Nếu câu trả lời là “không” cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, tổ chức nên đánh giá xem liệu có khả thi để thay thế các thành phần ứng dụng đó bằng dịch vụ đám mây hay không. Nếu không, tổ chức nên để các thành phần đó tiếp tục on-premises trong giai đoạn đầu, trong khi tập trung vào việc di chuyển các thành phần ứng dụng khác của mình.

Nếu việc duy trì tại chỗ không còn khả thi (ví dụ: nếu bạn phải tắt hoàn toàn trung tâm dữ liệu của mình) hoặc nếu muốn tăng mức độ gần gũi với tài nguyên đám mây, thì hãy tận dụng Giải pháp Bare Metal của Google Cloud hoặc chuyển sang cơ sở cho thuê chỗ đặt máy chỗ liền kề với vùng đám mây thích hợp.

blog-flowchart.max

Lợi ích lâu dài của Google Cloud Landing Zone

Google Cloud Landing Zone cung cấp một số lợi ích cho các tổ chức sử dụng nó. Dưới đây là một số lợi ích hàng đầu của việc sử dụng Google Cloud Landing Zone:

 1. Hiệu quả về chi phí: Google Cloud Landing Zone là một giải pháp hiệu quả về chi phí. Nó giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí trả trước bằng cách nhanh chóng thiết lập cơ sở hạ tầng đám mây của họ mà không cần cấu hình mở rộng.
 2. Có thể mở rộng: Google Cloud Landing Zone có khả năng mở rộng cao, cho phép các tổ chức nhanh chóng mở rộng quy mô môi trường đám mây của họ khi cần.
 3. Dễ cài đặt: Google Cloud Landing Zone rất dễ cài đặt và định cấu hình. Nó giúp các tổ chức nhanh chóng thiết lập và chạy trên đám mây.
 4. An toàn: Google Cloud Landing Zone cung cấp một môi trường an toàn để các tổ chức nhanh chóng triển khai các ứng dụng và dịch vụ.
 5. Tuân thủ: Google Cloud Landing Zone giúp các tổ chức đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của họ bằng cách cung cấp một kiến trúc an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật mới nhất.

Thiết lập Google Cloud Landing Zone cho doanh nghiệp của bạn

Thiết lập Google Cloud Landing Zone có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, có một vài lời khuyên có thể giúp làm cho quá trình dễ dàng hơn.

 1. Bắt đầu bằng cách lập kế hoạch: Trước khi thiết lập Google Cloud Landing Zone, điều quan trọng là phải lập kế hoạch cho môi trường đám mây của bạn. Đảm bảo xem xét các yêu cầu bảo mật, yêu cầu tuân thủ và các yêu cầu khác của môi trường đám mây của bạn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bạn thiết lập Google Cloud Landing Zone theo cách tuân thủ và an toàn nhất có thể.
 2. Tự động hóa càng nhiều càng tốt: Tự động hóa có thể giúp quá trình thiết lập Google Cloud Landing Zone của bạn dễ dàng hơn nhiều. Tự động hóa các tác vụ như thiết lập tài khoản người dùng và định cấu hình chính sách bảo mật có thể giúp đảm bảo rằng quy trình được hoàn thành nhanh chóng và chính xác.
 3. Có kế hoạch dự phòng: Việc có sẵn kế hoạch dự phòng là điều cần thiết khi thiết lập Google Cloud Landing Zone của bạn. Đảm bảo có sẵn một kế hoạch trong trường hợp có sự cố xảy ra. Có một kế hoạch dự phòng có thể giúp đảm bảo rằng bạn có thể nhanh chóng phục hồi sau mọi sự cố có thể phát sinh.

Kiểm tra thiết lập của bạn: Khi bạn đã thiết lập Google Cloud Landing Zone, điều quan trọng là phải kiểm tra để đảm bảo rằng nó hoạt động chính xác. Đảm bảo kiểm tra thiết lập của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng nó an toàn và tuân thủ.

Theo dõi các bài viết khác của CloudAz về Google Cloud Platform tại đây.

Với tư cách là Đối tác hàng đầu của Google Cloud, CloudAZ thiết lập Landing Zone an toàn cho Google Cloud dựa trên các phương pháp hay nhất theo Khung kiến trúc của Google Cloud. Khung này được phát triển bởi các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm của Google Cloud như một hướng dẫn để phát triển và triển khai an toàn môi trường của doanh nghiệp. Liên hệ ngay để cùng đồng hành với đội ngũ CloudAZ Team cho quá trình lên mây tối ưu nhất của bạn!

Chức năng này đã bị chặn