Google Workspace Update: Nâng Cấp Từ Hangouts Phiên Bản Cũ Lên Google Chat

 

Kể từ khi ra mắt chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” vào tháng 6/2020, Google đã liên tục đổi mới để nâng cao trải nghiệm người dùng. Sắp tới đây, Google sẽ có những cải tiến mạnh mẽ để việc giao tiếp và liên lạc trở nên ngày một thuận tiện hơn.

Cụ thể, từ ngày 16/8/2021, Google sẽ bắt đầu nâng cấp cho toàn bộ người dùng (đang được đặt chế độ “Chat và Hangouts phiên bản cũ” trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace) lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat”.

Nếu quản trị viên không có người dùng nào đang ở chế độ “Chat và Hangouts phiên bản cũ” trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hoặc lựa chọn không nâng cấp lên chế độ “Ưu tiên Chat” thì sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến người dùng.

Quá trình chuyển đổi này sẽ mất tối đa 2 tuần để hoàn thành. Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” sẽ bị xóa khỏi Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Các khách hàng của Google sẽ cần thực hiện những yêu cầu gì?

Nếu người dùng trong miền hiện không ở chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ”, thì quản trị viên sẽ không cần phải thực hiện bất cứ hành động nào.

Nếu người dùng trong miền hiện tại đang ở chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ”, thì quản trị viên sẽ có các lựa chọn sau.

Lựa chọn nâng cấp

Nếu muốn chọn ngày để nâng cấp lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” cho tất cả người dùng của mình, quản trị viên nên cài đặt thời gian trong thẻ Trạng thái dịch vụ (lưu ý: ngày đó phải trước 16/8/2021) bằng cách thực hiện những bước sau:

  • Trên Trang chủ của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến mục Ứng dụng > Google Workspace > Google Chat và Hangouts phiên bản cũ.

  • Nhấp vào Trạng thái dịch vụ. Quản trị viên có thể chọn áp dụng chế độ cài đặt này cho toàn bộ tổ chức hoặc chỉ chọn một số đơn vị tổ chức nhất định. Quản trị viên nên nâng cấp cho tất cả mọi người cùng một lúc để giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc có nhiều chế độ cài đặt trên mạng của tổ chức.

  • Chọn chế độ cài đặt Ưu tiên Chat.

  • Nhấp vào Lưu.

Lựa chọn không nâng cấp

Nếu chưa sẵn sàng chuyển đổi miền của tổ chức sang chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” trước 16/8/2021 và muốn giữ lại các chế độ cài đặt hiện tại, thì quản trị viên có thể chọn không chuyển đổi bằng cách thực hiện các bước sau:

  • Trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy đăng nhập vào Tài khoản quản trị viên của bạn.

  • Truy cập vào http://admin.google.com/ac/apps/gmail/migrationtochatsettings

  • Chọn “Không chuyển đổi sang chế độ Ưu tiên Chat trong lần chọn không chuyển đổi này

  • Nhấp vào Lưu.

Nếu quản trị viên không hành động, hệ thống sẽ tự động nâng cấp tất cả những người dùng trong tổ chức đang ở chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” trong khoảng thời gian 2 tuần, kể từ 16/8/2021.

Một số lưu ý

Các thay đổi khi nâng cấp lên chế độ cài đặt “Ưu tiên Chat” có thể mất đến 24 giờ mới có hiệu lực, kể cả việc tắt các ứng dụng Hangouts phiên bản cũ và bật các tính năng mới.

Kể từ cuối năm 2021, Google sẽ không hỗ trợ Hangouts phiên bản cũ nữa. Tất cả những người dùng còn lại sẽ được di chuyển sang ứng dụng Google Chat.

Google sẽ xóa chế độ cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” đối với tất cả những người dùng, dù người dùng đang ở chế độ cài đặt nào trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, trừ khi quản trị viên chọn không chuyển đổi trước 16/8/2021

Nhật ký trò chuyện: Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ đặc biệt, những tin nhắn gửi trong cuộc trò chuyện nhóm và cuộc trò chuyện 1:1 qua Hangouts phiên bản cũ sẽ xuất hiện trong ứng dụng Chat.

Gọi điện trực tiếp: Ứng dụng Chat chưa hỗ trợ tính năng gọi điện trực tiếp giống như Hangouts phiên bản cũ. Tính năng này dự kiến sẽ triển khai cho ứng dụng Chat vào cuối năm nay.

Chức năng này đã bị chặn