Muốn di chuyển ứng dụng lên Google Cloud, doanh nghiệp cần lưu ý những điều này

Mọi quyết định chuyển đổi sang công nghệ đám mây phải được liên kết với các mục tiêu kinh doanh của tổ chức, không chỉ bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật mà còn xem xét cả năng lực nội bộ, sự sẵn sàng của con người, quy trình và dịch vụ kinh doanh trong bối cảnh mô hình dịch vụ dựa trên đám mây. Chiến lược chuyển đổi công nghệ đám mây thực tế chỉ có thể được phát triển khi một tổ chức đã hiểu rõ năng lực của chính họ để áp dụng các công nghệ mới này. Cùng CloudAZ khám phá các lý do và điều kiện được chính Google Cloud đề xuất cho doanh nghiệp khi muốn di chuyển ứng dụng của họ lên đám mây trong bài viết này.

di-chuyen-ung-dung-len-google-cloud

Có nên di chuyển ứng dụng của doanh nghiệp lên Google Cloud?

Việc thiếu sự chuẩn bị và sẵn sàng áp dụng việc cung cấp dịch vụ tập trung vào đám mây có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành công của các dự án dựa trên công nghệ này. Lợi ích của cơ sở hạ tầng đám mây là rất nhiều nếu biết tận dụng Google Cloud để trích xuất giá trị tối đa từ các ứng dụng và workload. Google Cloud cung cấp nhiều tùy chọn để hỗ trợ ngăn xếp ứng dụng, bao gồm cả Google Kubernetes Engine, Google Compute Engine và các Managed Services khác nhau bao gồm Storage, Networking, Big Data, monitoring, AI/ML, v.v. Điều đó đồng nghĩa với việc có những tình huống mà việc di chuyển sang đám mây có thể không khả thi về mặt kỹ thuật hay không thực tế trong thời gian gần.

Để xác định xem ứng dụng của bạn có thể di chuyển lên đám mây hay không, đội ngũ công nghệ thông tin của tổ chức có thể tự trả lời những câu hỏi sau:

 • Các thành phần của ngăn xếp ứng dụng có được ảo hóa hay không?
 • Ngăn xếp ứng dụng của bạn có thể chạy trong môi trường đám mây trong khi hỗ trợ tất cả các license, bảo mật, riêng tư và các yêu cầu tuân thủ?
 • Có phải tất cả ứng dụng đều phụ thuộc vào bên thứ 3 chạy trên đám mây?

Nếu câu trả lời là “Không” cho tất cả các câu hỏi trên, tổ chức nên cân nhắc và đánh giá xem có khả thi để thay thế các ứng dụng đó không. Ngoài ra, đội ngũ của bạn cũng cần xem xét các yếu tố phi kỹ thuật như sự hạn chế thời gian (critical time constraints), tài nguyên sẵn có (avalable resources), kiến thức chuyên môn (expertise) về công nghệ điện toán đám mây và nhu cầu mong muốn thay đổi của từng doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp bắt tay vào hành trình chuyển đổi của mình, nên xem xét 5 loại migration chính sang Google Cloud:

 • Di chuyển sang các Managed Services của Google Cloud
 • Di chuyển sang containers trên Google Kubernetes Engine (GKE) hoặc Anthos
 • Di chuyển sang VMs (“Lift and Shift”) trên GCE (Google Compute Engine)
 • Di chuyển sang Google Cloud VMware Engine
 • Di chuyển sang Google Cloud Bare Metal Solution
Sơ đồ hướng dẫn hiện đại hóa cho việc di chuyển ứng dụng
Sơ đồ hướng dẫn hiện đại hóa cho việc di chuyển ứng dụng

Di chuyển sang các dịch vụ do Google Cloud quản lý (Google Cloud Managed Services)

Các ngăn xếp ứng dụng phổ biến ngày càng khả dụng trên đám mây thông qua các Managed Services. Khi các doanh nghiệp bắt đầu lập chiến lược Migration, hãy kiểm tra xem các Managed Services có sẵn để hỗ trợ ứng dụng của bạn hay không. Trong trường hợp đó, nếu các thành phần được liên kết trong ứng dụng của tổ chức có tùy chỉnh tối thiểu, hãy tận dụng một hoặc nhiều Google Cloud Managed Services. Trong một số trường hợp, chuyển sang các Managed Services có thể mất nhiều thời gian hơn so với “Lift and Shift”. Đối với nhiều dịch vụ on-premises, Google Cloud có thể cung cấp hướng dẫn cụ thể và các phương pháp hay nhất để hỗ trợ khi tổ chức chuyển sang dịch vụ tương đương của Google Cloud. Nhiều dịch vụ trong số này có thể được truy cập theo yêu cầu thông qua Google Cloud Platform Marketplace.

Việc sử dụng các Managed Services do Google Cloud có thể mang lại những lợi ích đáng kể. Ví dụ, tận dụng các dịch vụ này có thể loại bỏ phần lớn sự phức tạp liên quan đến bảo trì và nâng cấp ứng dụng, giải phóng nhiều tài nguyên hơn để tập trung vào kinh doanh cốt lõi của bạn. Ngoài ra, Managed Services cũng có thể đơn giản hóa và tích hợp quyền truy cập vào các dịch vụ khác.

Di chuyển sang vùng chứa trên Google Kubernetes Engine (GKE) hoặc Anthos

Nếu các thành phần ứng dụng của bạn không được hỗ trợ bởi Managed Services thì di chuyển ứng dụng của bạn vào containers trên Google Kubernetes Engine (GKE) là việc nên cân nhắc trong bước đầu tiên di chuyển vào đám mây.

GKE cung cấp một môi trường được quản lý để triển khai và nhân rộng các ứng dụng được đóng gói, cung cấp nhiều lợi ích như:

 • Tiết kiệm chi phí bằng cách quản lý hiệu quả workloads
 • Theo dõi tình trạng container và tự động khởi động lại
 • Tăng tính linh hoạt và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường
 • Tiếp cận hệ thống quản lý vận hành hiện đại tiên tiến khả năng với Cloud Operations, Istio và các dịch vụ đám mây khác

Nếu cách tiếp cận là hybrid hay multi-cloud, doanh nghiệp có thể áp dụng Anthos. Với Anthos, bạn có thể đạt được một cái nhìn thống nhất về tất cả các môi trường GKE-managed, do đó đơn giản hóa việc quản lý ứng dụng toàn cầu.

Dù bằng cách nào, khi chuyển sang GKE, bạn nên xem xét các mục tiêu dài hạn của mình cùng với thực tế. Về lâu dài, cách tiếp cận dựa trên microservices sẽ tối đa hóa hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, trực tiếp áp dụng microservices có thể không thực tế dựa trên tài nguyên sẵn có của bạn, chuyên môn của nhóm bạn, lịch trình dự án, v.v. Bước đầu tiên, doanh nghiệp nên sử dụng Migration cho Anthos để giảm độ phức tạp của chuyển đổi VM thành container. Khi đã quen với các container, đám mây và Kubernetes, doanh nghiệp cuối cùng nên xem xét tái cấu trúc ứng dụng của mình để áp dụng kiến trúc microservices như một bước tiếp theo trong kế hoạch. Microservices có thể mang lại lợi ích bổ sung vào ngăn xếp ứng dụng của bạn bao gồm khả năng chịu lỗi được cải thiện, dễ dàng bảo trì, tính di động và khả năng mở rộng nâng cao. Vì vậy, để đẩy nhanh quá trình áp dụng GKE, hãy sử dụng sản phẩm Di chuyển cho Anthos để sắp xếp việc di chuyển tự động các ứng dụng của doanh nghiệp.

Di chuyển sang máy ảo trên Google Compute Engine (GCE)

Phần lớn các ứng dụng có thể được di chuyển nguyên trạng sang máy ảo trên GCE, do đó, “lift and shift” cung cấp đường dẫn tới đám mây đơn giản nhất và nhanh nhất. Nếu doanh nghiệp đang di chuyển khối lượng công việc dựa trên VMware sang GCE thì điều này sẽ tuân theo phương pháp “Lift and Optimize”. Điều này sẽ yêu cầu thay đổi cấu trúc điều hành máy ảo, nhưng sẽ cho phép bạn thực hiện tận dụng tối đa các khả năng gốc trên đám mây (cloud-native). Nếu bạn muốn hiện đại hóa theo từng giai đoạn, có hạn chế về thời gian hoặc nếu ứng dụng của bạn không phù hợp để container hóa ngay lập tức, thì thực hiện “Lift and Shift”.

Di chuyển sang máy ảo trên GCE cung cấp cơ sở hạ tầng ngay lập tức, hiện đại hóa bằng cách cung cấp quyền truy cập vào khả năng mở rộng và tính đàn hồi của đám mây, cùng với tất cả các lợi ích kinh doanh và kỹ thuật đi kèm. Khả năng ứng dụng rộng rãi của chiến lược “Lift and Shift” cho phép những lợi ích này sẽ được áp dụng cho các thành phần ứng dụng với phạm vi rộng phạm vi cấu hình, bao gồm: các hệ điều hành khác nhau (ví dụ: Windows, Linux), đòi hỏi các yêu cầu về hiệu năng, kernel chuyên dụng nhu cầu (ví dụ: mô-đun hạt nhân) hoặc với các ràng buộc giấy phép dành riêng cho CTNH (ví dụ: trên mỗi CPU).

“Lift and shift” và “Lift and Optimize” cũng tạo tiền đề cho tương lai hiện đại hóa cấp độ ứng dụng. Sau khi ứng dụng của bạn ở trong đám mây, hiện đại hóa bổ sung (ví dụ: áp dụng công nghệ container) trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi bạn đã quen với các công cụ đám mây và nhiều dịch vụ đám mây, bạn có thể tiếp cận các dịch vụ tiếp theo nỗ lực hiện đại hóa dần dần và theo tốc độ của riêng bạn.

Di chuyển VMware workloads sang Google Cloud (GCVE)

Cuối cùng, nếu môi trường hiện tại của bạn dựa trên VMware và bạn cần giảm thiểu thay đổi đối với các hoạt động hiện tại của bạn, GCVE là một VMware-as-a-Service cung cấp được xây dựng có mục đích cho khối lượng công việc của VMware trên Google Cloud. GCVE là cách nhanh nhất, an toàn nhất, linh hoạt nhất để “lift and shift” máy ảo VMware sang đám mây. GCVE cho phép khách hàng doanh nghiệp để chạy các máy ảo VMware nguyên bản .Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm chuyên dụng, riêng tư trong Google Cloud. Điều này cho phép khách hàng di chuyển VMware từ tại chỗ sang Google Cloud không có khách hàng thay đổi công cụ, quy trình, chính sách hoặc giải pháp tích hợp hệ sinh thái. Dịch vụ mới này cho phép khách hàng chạy khối lượng công việc dựa trên VMware vSphere trong Google Cloud, đồng thời hưởng lợi từ các thế mạnh của Google Cloud, bao gồm cơ sở hạ tầng toàn cầu an toàn và có thể mở rộng, phân tích dữ liệu sáng tạo và khả năng AI/ML. Người dùng sẽ giữ lại đầy đủ, truy cập vào ngăn xếp VMware bao gồm vCenter, vSAN và NSX.

z4315762335990_1dab60cd9affd3b9642df2fd2156086e

Đăng ký tư vấn giải pháp về Google Workspace TẠI ĐÂY

Với đội ngũ đạt nhiều chứng chỉ của Google Cloud và thường xuyên cập nhật sát sao những giải pháp mới, CloudAZ Team tự tin là thế hệ điện toán đám mây tương lai với năng lực chuyên môn cùng kinh nghiệm triển khai cho hàng trăm khách hàng, Liên hệ ngay để được các kỹ sư Cloud của chúng tôi thiết kế riêng bản kế hoạch “lên mây” cho các nền tảng thương mại kỹ thuật số cho doanh nghiệp của bạn.
CTA_Google_Cloud

Chức năng này đã bị chặn