Dành cho Quản trị viên Google Workspace

Tóm tắt nội dung

In this eBook, you’ll learn:

  • Chapter 0: Thiết lập Google Workspace cho tổ chức của bạn
  • Chapter 1: Drive – Google Workspace Core Services
  • Chapter 2: Gmail – Google Workspace Core Services
  • Chapter 3 Calendar – Google Workspace Core Services
  • Chapter 4 Security – Google Workspace Security Services

Đăng ký tải E-Book

Lưu ý: E-Book sẽ được gửi về email đăng ký của quý khách. Nên vui lòng nhập đúng thông tin email để nhận E-Book

Chức năng này đã bị chặn