Tổng quan về Google Cloud: Các dịch vụ và lộ trình chứng chỉ dành cho kỹ sư

 

Google Cloud là một bộ các dịch vụ điện toán đám mây công cộng do Google cung cấp. Nền tảng này bao gồm một loạt các dịch vụ được lưu trữ để tính toán, lưu trữ và phát triển ứng dụng chạy trên phần cứng của Google. Các dịch vụ Google Cloud có thể được truy cập bởi các nhà phát triển phần mềm, quản trị viên đám mây và các chuyên gia CNTT doanh nghiệp khác qua internet công cộng hoặc thông qua kết nối mạng chuyên dụng.

Tổng quan về các dịch vụ của Google Cloud

Google Cloud cung cấp các dịch vụ về máy tính, lưu trữ, mạng, dữ liệu lớn, máy học và IoT (internet of things), cũng như các công cụ dành cho nhà phát triển, bảo mật và quản lý đám mây. Một số sản phẩm điện toán đám mây trong Google Cloud bao gồm:

 • Google Compute Engine – là cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) cung cấp cho người dùng các phiên bản VM để lưu trữ khối lượng công việc.
 • Google App Engine – là một nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm quyền truy cập vào dịch vụ lưu trữ có thể mở rộng của Google. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng SDK (software development kit) để phát triển các sản phẩm phần mềm chạy trên App Engine.
 • Google Cloud Storage – là một nền tảng lưu trữ đám mây được thiết kế để lưu trữ các tập dữ liệu lớn, không có cấu trúc. Google cũng cung cấp các tùy chọn lưu trữ cơ sở dữ liệu, bao gồm Cloud Datastore để lưu trữ không quan hệ NoSQL, Cloud SQL cho lưu trữ quan hệ đầy đủ MySQL và cơ sở dữ liệu Cloud Bigtable gốc của Google.
 • Google Kubernetes Engine (GKE) – là một hệ thống quản lý và điều phối cho vùng chứa Docker và các cụm vùng chứa chạy trong các dịch vụ đám mây công cộng của Google. Google Kubernetes Engine dựa trên Kubernetes, hệ thống quản lý vùng chứa mã nguồn mở của Google.
 • Bộ hoạt động của Google Cloud, trước đây là Stackdriver – là một bộ công cụ tích hợp để theo dõi, ghi nhật ký và báo cáo về các dịch vụ được quản lý thúc đẩy các ứng dụng và hệ thống trên Google Cloud.
 • Điện toán không máy chủ, cung cấp các công cụ và dịch vụ để thực thi khối lượng công việc dựa trên sự kiện, chẳng hạn như Cloud Functions để tạo các chức năng xử lý các sự kiện đám mây, Cloud Run để quản lý và chạy các ứng dụng được chứa trong vùng chứa, Workflows để sắp xếp các sản phẩm và API không có máy chủ.
 • Cơ sở dữ liệu – là một bộ sản phẩm cơ sở dữ liệu được cung cấp dưới dạng dịch vụ được quản lý hoàn toàn, bao gồm Cloud Bigtable cho khối lượng công việc quy mô lớn, độ trễ thấp; Firestore cho các tài liệu; CloudSpanner như một cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng mở rộng cao, độ tin cậy cao; CloudSQL như một cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ cho MySQL, PostgreSQL và SQL Server.

Google Cloud cung cấp các dịch vụ tích hợp và phát triển ứng dụng. Ví dụ: Google Cloud Pub / Sub là một dịch vụ nhắn tin được quản lý và theo thời gian thực cho phép trao đổi tin nhắn giữa các ứng dụng. Ngoài ra, Google Cloud Endpoints cho phép các nhà phát triển tạo các dịch vụ dựa trên các API RESTful và sau đó làm cho các dịch vụ đó có thể truy cập được đối với các ứng dụng khách Apple iOS, Android và JavaScript.

Lộ trình chứng nhận

Các đám mây công cộng có thể cung cấp hàng trăm dịch vụ riêng lẻ, cho phép người dùng tập hợp cơ sở hạ tầng đám mây toàn diện có khả năng triển khai, bảo mật và giám sát khối lượng công việc phức tạp của doanh nghiệp. Do đó, việc sử dụng hiệu quả các dịch vụ đám mây phụ thuộc nhiều vào kiến ​​thức và chuyên môn của người dùng về các dịch vụ đó. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ về đám mây và Google cung cấp các chương trình đào tạo và chứng chỉ liên quan đến Google Cloud .

Các tùy chọn đào tạo cung cấp các chương trình hỗ trợ miễn phí hoặc chi phí thấp cho các dịch vụ và phương pháp tiếp cận của Google Cloud. Người dùng đám mây có thể khám phá một loạt các tùy chọn đào tạo bao gồm những điều sau:

 • Cơ sở hạ tầng đám mây
 • Phát triển ứng dụng
 • Kubernetes, hybrid và multi-cloud
 • Kỹ thuật dữ liệu và phân tích
 • Quản lý API
 • Mạng và bảo mật
 • Học máy và trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Lãnh đạo kinh doanh đám mây (cloud business leadership)
 • Google Workspace

Google cũng quảng bá và xác nhận các chứng chỉ cho người dùng đám mây chọn xác nhận kiến ​​thức chuyên môn của họ ở cấp độ chuyên nghiệp. Chứng chỉ cũng được các nhà tuyển dụng sử dụng làm tiêu chuẩn quan trọng để đo lường năng lực và mức độ kiến ​​thức của các ứng viên tiềm năng cho các công việc liên quan đến đám mây. Hiện có ba cấp độ chứng nhận đám mây của Google.

 • Chứng nhận nền tảng (Foundational certification): Đây là chứng chỉ mở đầu cung cấp nhiều kiến ​​thức và khái niệm cơ bản về các tài nguyên, công cụ và dịch vụ của Google Cloud. Chứng nhận này phù hợp với những người dùng đám mây mới hoặc người dùng không có kỹ thuật, có ít kinh nghiệm (nếu có) với Google Cloud.
 • Chứng nhận liên kết (Associate certification) Đây là chứng nhận thực tế chính cho Google Cloud, cho phép người dùng tập trung vào các vấn đề đám mây như triển khai, giám sát và duy trì khối lượng công việc chạy trong Google Cloud. Chứng nhận này phù hợp với các vai trò Kỹ sư đám mây (Cloud Engineer).
 • Chứng chỉ chuyên gia (Professional certification) Đây là những chứng nhận cấp cao nhất dành cho Google Cloud và xác thực các khái niệm và kỹ năng nâng cao về thiết kế, triển khai và quản lý trong Google Cloud. Những người tham gia tìm kiếm chứng chỉ này phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong ngành (bao gồm ít nhất một năm kinh nghiệm thực hành với Google Cloud). Các chứng chỉ chuyên nghiệp hiện bao gồm tám chuyên môn bao gồm Kiến trúc sư đám mây, Nhà phát triển đám mây, Kỹ sư dữ liệu, Kỹ sư phát triển đám mây, Kỹ sư bảo mật đám mây, Kỹ sư mạng đám mây, Kỹ sư cộng tác và Kỹ sư học máy.

Đăng ký tư vấn giải pháp về Google Cloud TẠI ĐÂY

Chức năng này đã bị chặn